System KD (kontroli dostępu)

System kontroli dostępu poprawia bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpiecza mienie przed kradzieżą w chronionych strefach, daje możliwość szybkiej weryfikacji osób przebywających w obiekcie, gdyby zaszła nagła potrzeba ewakuacji, umożliwia dostęp ludzi do stref im przydzielonych, umożliwia obniżenie kosztów firmy na ochronę, a w przypadku rozwoju pozwala na łatwą rozbudowę. Kontrola dostępu jest chętnie stosowana w przemyśle – biurowce, hale produkcyjne, magazynowe, parkingi, w administracji publicznej, w szkołach i uczelniach, w obiektach rekreacyjno – hotelowych, na osiedlach mieszkaniowych czy w budownictwie indywidualnym. Najprostsza instalacja zbudowana jest z czytników, zamków, elektrozaczepów, elektrozwór, kontrolerów dostępu, central podłączonych okablowaniem i oprogramowania.