Doświadczenie, nowoczesność, rzetelność!

Oferujemy swoim Klientom duże doświadczenie w branży IT, gdyż nasza przygoda w największej firmie telekomunikacyjnej rozpoczęła się w 1995 roku i poniekąd trwa do dziś. Na drodze zawodowej spotykaliśmy się wielokrotnie. Współpraca zawsze była pozytywnym doświadczeniem i mamy nadzieję, że nadal będziemy współpracować i podejmować się ciekawych wyzwań. Na każdym etapie rozwoju jesteśmy gotowi i otwarci na nowoczesne rozwiązania.

System KD (kontroli dostępu)

System kontroli dostępu poprawia bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpiecza mienie przed kradzieżą w chronionych strefach, daje możliwość szybkiej weryfikacji osób przebywających w obiekcie, gdyby zaszła nagła potrzeba ewakuacji, umożliwia dostęp ludzi do stref im przydzielonych, umożliwia obniżenie kosztów firmy na ochronę, a w przypadku rozwoju pozwala na łatwą rozbudowę. Kontrola dostępu jest chętnie stosowana w przemyśle – biurowce, hale produkcyjne, magazynowe, parkingi, w administracji publicznej, w szkołach i uczelniach, w obiektach rekreacyjno – hotelowych, na osiedlach mieszkaniowych czy w budownictwie indywidualnym. Najprostsza instalacja zbudowana jest z czytników, zamków, elektrozaczepów, elektrozwór, kontrolerów dostępu, central podłączonych okablowaniem i oprogramowania.

Telewizja przemysłowa CCTV

CCTV (ang. Closed Circuit Television)

Monitoring wizyjny wykorzystywany jest do obserwacji w czasie rzeczywistym chronionego terenu o charakterze biznesowym, publicznym czy prywatnym. Do tego celu wykorzystywane są kamery instalowane w newralgicznych miejscach podłączone do videoserwera (rejestratora) za pomocą okablowania. Kiedyś wykorzystywane były kable koncentryczne, obecnie standardem jest okablowanie strukturalne oraz światłowód, kiedyś systemy były budowane jako analogowe, dzisiaj na rynku obecne są systemy cyfrowe. Dzisiaj typowa instalacja zbudowana jest z kamer IP, okablowanie strukturalnego, switcha oraz rejestratora. System CCTV często współpracuje z innymi systemami w obiekcie np. z kontrolą dostępu z system alarmowym czy pożarowym i stanowi integralną część instalacji poprawiającej bezpieczeństwo ludzi i mienia.

System SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu)

System przetwarza informacje z czujników na sygnał elektryczny, który przekazywany jest do centrali systemu. Czujki analizują zmiany napięcia, natężenia prądu, fal akustycznych czy podczerwonych i przesyłają sygnały w postaci elektrycznej do centrali, która interpretuje zdarzenia sabotażu, włamania lub napadu chronionej przestrzeni. Informacja taka przekazywana jest do ochrony ewentualnie do właściciela obiektu. Typowa instalacja SWWiN zbudowana jest z: czujek (ruchu, drgań, zbicia, otwarcia), manipulatorów, sygnalizatorów, przycisków napadowych, centrali alarmowej, zasilacza (z podtrzymaniem bateryjnym), systemu powiadamiania (dialer telefoniczny, moduł GSM, Ethernet). Wszystkie elementy spięte są okablowaniem.

System oddymiania

System oddymiania jest instalacją wpływającą na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Dobrze wykonana instalacja pomaga ratować życie i zdrowie ludzi oraz skutecznie chronić mienie. Zadaniem systemu jest szybkie wykrycie zagrożenia pożaru – dymu i trujących spalin, uruchomienie elementów wykonawczych np. klap i wentylatorów oraz odprowadzenie tych substancji toksycznych na zewnątrz (wykorzystany jest efekt wietrzenia). Cały proces nadzoru, uruchomienia i sterowania elementów wykonawczych realizuje centralka. Podstawowe elementy systemu oddymiania: czujniki dymu, przyciski oddymiania, elementy wykonawcze oddymiania (napędy klap, okien, kurtyn), centrala oddymiania oraz okablowanie.
Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi przepisów  p.poż. i posiadać odpowiednie certyfikaty.