System SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu)

System przetwarza informacje z czujników na sygnał elektryczny, który przekazywany jest do centrali systemu. Czujki analizują zmiany napięcia, natężenia prądu, fal akustycznych czy podczerwonych i przesyłają sygnały w postaci elektrycznej do centrali, która interpretuje zdarzenia sabotażu, włamania lub napadu chronionej przestrzeni. Informacja taka przekazywana jest do ochrony ewentualnie do właściciela obiektu. Typowa instalacja SWWiN zbudowana jest z: czujek (ruchu, drgań, zbicia, otwarcia), manipulatorów, sygnalizatorów, przycisków napadowych, centrali alarmowej, zasilacza (z podtrzymaniem bateryjnym), systemu powiadamiania (dialer telefoniczny, moduł GSM, Ethernet). Wszystkie elementy spięte są okablowaniem.