System oddymiania

System oddymiania jest instalacją wpływającą na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Dobrze wykonana instalacja pomaga ratować życie i zdrowie ludzi oraz skutecznie chronić mienie. Zadaniem systemu jest szybkie wykrycie zagrożenia pożaru – dymu i trujących spalin, uruchomienie elementów wykonawczych np. klap i wentylatorów oraz odprowadzenie tych substancji toksycznych na zewnątrz (wykorzystany jest efekt wietrzenia). Cały proces nadzoru, uruchomienia i sterowania elementów wykonawczych realizuje centralka. Podstawowe elementy systemu oddymiania: czujniki dymu, przyciski oddymiania, elementy wykonawcze oddymiania (napędy klap, okien, kurtyn), centrala oddymiania oraz okablowanie.
Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi przepisów  p.poż. i posiadać odpowiednie certyfikaty.